Spa Bình Long

Spa Hồng Nhung

Salon Bình Phước

Spa Lộc Ninh

Salon Bình Phước
Salon Hồng Nhung
Nơi Đây - Của Tôi Và Bạn

" cám ơn chị ạ " , "e rất ưng ạ " và điều đó chính là hành trình của Hồng Nhung được khởi nguồn. Cảm hứng từ những câu đơn giản và mộc mạc ấy đã thúc đẩy hành trình của tôi đến hôm nay. 15 năm với bao nhiêu thăng trầm và tưởng rằng đã có lúc chúng tôi gục ngã nhưng Bởi Lẽ  đằng sau tôi là những nụ cười  của khách hàng khi họ hạnh phúc bởi những tác phẩm mà Salon & Spa Hồng Nhung chúng tôi mang lại. Bạn biết đấy, khách hàng là tài sản vô giá với chúng tôi, ngoài điều kiện giúp chúng tôi đứng vững thì khách hàng luôn biết cách tạo nguồn cảm hứng sáng tạo và đó là điều may mắn nhất với môt stylist như tôi. Cám ơn những người đã ở bên cạnh tôi trong hành trình đã qua, cám ơn những tài năng đã dìu tôi để tạo ra những tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật, cám ơn những đôi chân quên cả mệt mõi để đi cùng tôi đến hôm nay và cám ơn những khách hàng thân yêu của tôi điều đó là niềm tin là động lực cho chúng tôi. Bởi Lẽ ... Vì có các bạn mới có Salon & Spa Hồng Nhung ngày hôm nay

 

We are one 

Beauty Salon & Spa HongNhung has been opening 15 years ago. We developed from small store to right now. You know, I learned too many the course to improve for my job, such as identify with my customers that i always want to enhance and to be reponsible for my job. Sumaltaneously. I also want to talk that " Thank you" - thank you to my team, thank you to my customers.

 My team- My second family  - Thank you you all. You are always beside me, help me when i was difficult  You did not leave me alone, you have worked with me, have shared with me, and have improved everything with me. I am grateful about that, Thank you so much

My Custumers - who makes me am always imspried to create about hair, tattoo, and spa. So, I devoted oneself to the value products to get HongNhung Spa today. Thank you my customers

I will try the best service to be satisfied my costumers

Beauty Salon & Spa Hong Nhung

 

Các bài đăng khác