Spa Bình Long

Spa Hồng Nhung

Salon Bình Phước

Spa Lộc Ninh

Salon Bình Phước
Salon Hồng Nhung

Chương trình gội và phủ bạc

28-02-2020 Lượt xem:43

Giảm 30% 10 lần gôij Giảm 50% 20 lần gội Gói nhuộm phủ bạc

Chương trình Olaplex

28-02-2020 Lượt xem:38

1. Giảm 50% gói tái tạo chuyên sâu: Olaplex : Giá 1.500.000 còn 750.000 gồm 3 bước, thực hiện trong 2-3 lần- mỗi lần 60 phút Gói tái tạo của Nhật : 900.000 còn 450.000 Gói 1 lần bước 1-2-3 thực hiện trong 1 tiếng hoặc chia làm 3 lần hấp, mỗi lần 15-30p

Chương trính hoá chất và tạo kiểu

28-02-2020 Lượt xem:42

1 . Giảm 50% cắttaoj kiểu cho khách quay lại trong 3 tháng 2. Tặng 50 cho khách cắt khi thực hiên chung với hoá chất 3. Giảm 50% cho khách làm màu mới, hoặc wax màu thời trang sau 3 tháng 4. Giảm 10% cho khách dặm màu chân tóc sau 3 tháng 5. Giảm 10% cho khách nhuộm tối màu: 1-2-3-4-5