Spa Bình Long

Spa Hồng Nhung

Salon Bình Phước

Spa Lộc Ninh

Salon Bình Phước
Salon Hồng Nhung
Chân Mày Điêu Khắc

Hình ảnh rõ nét

Chân mày điêu khắc : Công nghệ tạo bằng những dụng cụ chuyên dụng không gây tổn thương, đỏ da. Giúp tự nhiên sau khi vừa thực hiên xong. Các sợi mày được phát hoạ như sợi thật, ôm sát và chèn vào giữa các sợi lông, dựa vào chiều của hàng lông mày thật tạo hiệu ứng 3D siêu thật và tự nhiên.